Progres.Online

Ykdysadyýet

USAID guramasynyň dekleptifikasiýa gollanmasy

Kleptokratiýany ýok etmek üçin döredilen mümkinçilik pursatlaryndan peýdalanmak Saýlawçylar, protestçiler we beýleki dahylly raýatlaryň “kleptokratik” hökümeti ýok etmek üçin mümkinçilik pursatlaryny döredýärler...