Progres.Online

Taryh

Merkezi Aziýanyň açyk foto arhiwi

2021-nji ýylyň 7-nji martynda Merkezi Aziýanyň açyk foto arhiwi taslamasynyň web sahypasy açyldy. Bu XIX asyryň ortalaryndan XX-nji asyryň ahyryna çenli Merkezi Aziýany şekillendirýan suratlary paýlaşmak isleýän ähli...

Merkezi Aziýaly alymlar üçin täze çeşme

Jorj Waşington uniwersitetiniň Merkezi Aziýa maksatnamasynyň goldawy bilen “Yslamyň rus perspektiwalary” taslamasy tarapyndan ýerleşdirilen “Sowet döwrüniň Merkezi Aziýa memuarlary” ýygyndysy...

Türkmen çarwa ýomutlarynyň durmuşy

“Merkezi Aziýada gündeki durmuş: geçmiş we häzirki zaman” (Everyday Life in Central Asia: Past and Present) ýygyndysynyň “Türkmen çarwalarynyň gündeki durmuşy” (“Everyday Life among the Turkmen Nomads”) atly bu...