Progres.Online

Ekologiýa

Merkezi Aziýada ýerleriň zaýalanmasy

Birleşen Milletler Guramasy 2023-nji ýylyň 13-17-nji noýabrynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçirilen sammitde hödürlenen we ara alnyp maslahatlaşylan dünýädäki ýer zaýalanmasy we çölleşme baradaky maglumatlaryny...

Türkmenistanda suw krizisi hakykatdan-da bar mesele

Türkmenistan suw üpjünçiligi meselesinde çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ýurt ahyrsoňy bu meseleler barada aýtmaga başlady. 2023-nji ýylyň 22-nji aprelinde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...