Progres.Online

Jemgyýet

Näme üçin polisiýa reformasy geçirilmeli?

Hukuk goraýjy edaralar güýç ulanyjy we jeza beriji organlardyr. Post-sowet ýurtlarynda kazyýet ulgamy biraz özgeren hem bolsa, polisiýa uýtgemän sowet polisiýasy bolup galdy. Polisiýa jemgyýetden ýokary durýar we ilat...

Türkmenistan PISA synaglaryna gatnaşmalymy?

PISA (Programme for International Student Assessment) – dürli ýurtlaryň bilim ulgamlarynyň işine we hiline baha bermek üçin niýetlenen deňeşdirme gözlegidir. PISA gözlegleri Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (OECD)...