Progres.Online

Sebitimiz

Özbegistan jyns deňsizligini ýok edip bilermi?

Jedelli bolsa-da, adam potensialynyň giňden ösdürilmegi, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýewiň reformalarynda ileri tutulýan ugur hökmünde garalýar. Özbek zenanlary demografiki taýdan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň...

Gruziýa korrupsiýa garşy nädip göreşdi?

“Transparency International” (TI) halkara aç-açanlyk guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji orny eýeledi. Türkmenistan...

Nebidiň beýleki tarapy

Nebidiň beýleki tarapy, daşky gurşawyň zaýalanmagy, sosial adalat we garyplyk ýaly möhüm meseleleri gozgaýan dokumental film. Gazagystanyň özboluşly owadan tebigatyny we ýönekeý oba halkynyň durmuşyny suratlandyrmak...