Progres.Online

Okyjynyň sesi: Biziň ýurdumyzy kim ösdürer?

Salam Progres. Men yokary okuw jayda okayan we mugallymlaryň bilimi bilen kanagatlanamok sebabi sadikdaky tyotyalarymam sholardan gowydy bilimi. Bize rektorymyz siz “sowatsyz mallar, goyyn” diyip sogya. Mesele namede? Mugallymlar okatsada biz okamyzokmy yada hakykatda biz mallmyka turkmenistanyn talyplary? Men talyp 4-nji yylym shu yyl. Name uchin kem sowat mugallymlar bize bilim bermeli we talap etmeli? TM talyplar bilen dashary yurtdakylaryn tawapudy yer bilen gok yaly. Tmdakylar hezzil edip okamaly dashary yurtdakylar kosenipmi? (bilim tayyndan aydyan, hemmesi hem girenok belli bir bolegi). Menin gorenlerimin hemmesi gutaryp turkmenistany iymek bilen. “Name bizin yurdymyzy kim osdurer?” diysen ol “menin ishim dal, men beren pulymy 10x chykarmaly” diyyar. Okuwa berip gir, gullyga gowy yerine para berip git, ishe para berip yerlesh ummymy chykaran summasyny dowletden chkarmalymy? Shunyn yaly yash nesiller. Name edip bu samsyk dushunjani kellesinden ayyryp bolar?

Okyjylardan gelýän hatlar uýtgedilmän çap edilýär.  Redaksiýanyň pikirleri makalada beýan edilýän pikirlere gabat gelmän biler. Progres.online köpdürli  pikir-garaýyşlaryň beýan edilmegine giňişlik döredýär.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: