Progres.Online

Medeniýet

Ilhom teatrynyň geljegi barmy?

Soňky birnäçe aý bäri Özbek häzirki zaman sungatynyň öňdebaryjysy bolan Mark Weýlyň Ilhom teatry howp astynda. Özbegistana täze elitalaryň gelmegi bilen onuň barlygyna howp abanmagynyň sebäbi näme? Ilhom teatry 1976-njy...