Progres.Online

Sebitimiz

Özbegistanda çagalar işlemeli bolýarlar

Özbegistanda çaga zähmetini ulanmak azalsa-da, ol düýbünden ýok edilmedi. Ýurtda bazarlarda we köpçülik ýerlerinde işleýän çagalara duşmak adaty ýagdaý. Köp çaga dynç alyş günlerinde bazarlarda oba-hojalyk önümlerini...

Goňşulykda wizaly gatnaşyklar

Türkmenistanyň beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen syýahatçylyk we söwda gatnaşyklary pes derejededir. Onuň iň esasy sebäpkari ýurtlaryň arasynda wiza talapynyň bolmagydyr. Gazagystanly, gyrgyzstanly, täjigistanly we...

Gazagystanda femisidiň sebäplerine syn

Gazagystanda hökümet derejesinde korrupsiýa, jeza berilmezlik, býurokratiýa we garyndaşparazlyk soňky döwürde aýal-gyzlara duşmançylykly, ýigrenç bilen çemeleşmegiň düýpli ýokarlanmagynyň düşündirişi bolup biler. 30...

“Eşidýän hökümet” näme?

Postsowetistan podkastynyň “Eşidýan hökmet we syýasy partiýalar” epizodyndan alynan sitatalar. Gepleşigiň myhmanlary ýakynda Özbegistanda wekilhana açan Şwesiýanyň “Merkezi Aziýa” jemgyýetiniň başlygy Pulat Ahunow we...

Gazagystanda köp aýallylygyň dürli keşpleri

Jemgyýetiniň sosial garaýyşlary konserwatiw hasaplanýan Gazagystan jynsy gatnaşyklar we nikalaşmak tejribelerinde liberal durmuş ýörelgelerini patriarhal dünýägaraýyşlar bilen utgaşdyrýar. Köp aýallylyk meselesi...