Progres.Online

Palaw Indeksi

Palaw Indeksi Ýanwar / 2023

Ýanwar 2023: Palaw Indeksi 8.8% peseldi. Soganyň bahasy ýiti sowuk howa sepäbli 164% gymmatlady. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2023-nji ýylyň ýanwarynda 78.2 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen...

Palaw Indeksi Dekabr / 2022

Ýyllyk hasabat: Palaw Indeksi 2022-nji ýylda ortaça 7.1% peseldi. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2022-nji ýylyň dekabrynda 77.1 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky palaw bahasyndan (80.6...

Palaw Indeksi Noýabr / 2022

Noýabr 2022: Palaw Indeksi 16.7% peseldi. Bugdaý ununyň bahasy ýyldan-ýyla 33% arzanlady. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2022-nji ýylyň noýabrynda 80.6 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky...

Palaw Indeksi Oktýabr / 2022

Oktýabr 2022: Palawyň bahasynyň uly peselişi dowam edýär. Günebakar ýagynyň bahasy ýyldan-ýyla 15% arzanlady. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2022-nji ýylyň oktýabrynda 84.5 Türkmen manadyna deň boldy...

Palaw Indeksi Sentýabr / 2022

Sentýabr 2022: Palawyň bahasy dört aýlap yzly-yzyna arzanlamagyny dowam edýär. Soganyň bahasy uly derejede peselip geçen ýyl bilen deňeşdirilende 45% arzanlady. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabat şäherinde palaw...

Palaw Indeksi Awgust / 2022

Awgust 2022: Palawyň bahasy üç aýlap yzly-yzyna arzanlamagyny dowam edýär. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2022-nji ýylyň awgust aýynda 87 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky, iýul 2022...

Palaw Indeksiniň sözlügi

Inflýasiýanyň hemmelere öz täsirini ýetirýändigi sebäpli, onuň nädip ölçelişini öwrenmek örän wajypdyr. Bu sebäpden inflýasiýa mowzugyna degişli bolan “Sarp Ediji Bahalarynyň Indeksi” (SEBI) terminine göz aýlarys. SEBI...

Palaw Indeksi Iýul / 2022

Iýul 2022: Palawyň bahasy ikinji aýda hem arzanlamagyny dowam edýär. Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 2022-nji ýylyň iýul aýynda 86.6 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky, iýun...

Palaw Indeksi Iýun / 2022

Iýun 2022: Palawyň bahasy şu ýylyň içinde ikinji gezek peselýär 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň ortaça bahasy 85.7 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky, maý 2022-däki palaw...