Progres.Online

Palaw Indeksi

Palaw Indeksi Oktýabr / 2021

Aşgabatda Palaw Indeksi 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda 66,12% ýokarlandy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde palaw bişirmegiň bahasy 100.42 Türkmen manadyna deň boldy. Bu bolsa geçen aýdaky, 2021-nji ýylyň...

Palaw Indeksi 2020

Türkmenistanda palawyň 2020-nji ýyldaky ortaça bahasy 54.7 manat. 2020-nji ýylda Türkmenistanda dört adamdan ybarat bolan maşgalada palaw bişirmegiň ortaça bahasy 54.7 manada deň boldy. Bu sanlar 2020-nji ýyldaky ýanwar...