Progres.Online

Internet sowatlylygy

Internetde gizlinligiňi nädip goramaly?

Onlaýn maglumatlaryň gizlinligi näme üçin we kim üçin möhüm? “Düýbünden nätanyş adamlar bilen şahsy maglumatlarymy paýlaşmalymy ýa-da paýlaşmaly dälmi?” diýen sorag dörände, onlaýn gizlinligiň ähmiýeti aýdyň ýüze çykýar...